مراتب مختلف شرک خفی

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • گفتیم شرک با مراتب مختلفش مهلک است. خفی ترین مرحله شرک آن بود که اثری برای اشیاء و موجودات در نظام وجود قائل باشد. رفع تشنگی را از آب می دانیم گرمای خورشید را از خورشید می دانیم و الی آخر در حالی که موثر در همه ی مخلوقات فقط خود خداست.
  • در مرتبه اول از شرک خفی( اطاعت از موجودی در برابر ذات مقدس حق) چگونه برای سالک مهلک می شود؟ خب معلوم است سیر عبودی یعنی پرستش ذات حق فقط که این شرک با آن پرستش نمی سازد. ما در دو جهت مخالف جذب می شویم و این جهت مانع از آن جهت است.
  • طاعت از کسی در قبال اطاعت از اوامر خدا در واقع اطاعت از آن کس است که در حقیقت، در ماوراء آن کس، اطاعت از شیطان است زیرا صریح قرآن هست که می فرماید ولایت یا برای خداست یا برای غیر خدا که همان شیطان است.
  • در سوره حج آیه ی4 صریحاً اطاعت را در پشت پرده متوجه شیطان می داند می فرماید: این در نظام وجود به قلم تکوین نوشته شده است که هر که تحت ولایت شیطان قرار بگیرد او را به آنجا که می خواهد می برد یعنی ظلالت. و هدایت می کند به عذاب دردناک.
  • در آیه 119 سوره ی نساء می فرماید: هرکس شیطان را ولی خود کند غیر از خدا، او به خسران بسیار روشن رسیده است.
  • در جایی که انسان مومن است و اهل سلوک و ناخواسته با هر عبادتی که از شیطان می کند و تحت ولایت او قرار می گیرد به همان اندازه از عالم نور دور می شود و وارد عالم ظلمات می شود.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به مراتب مختلف شرک خفی امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...