مراتب صدق و راستگویی

  • امتیاز امتیاز داده نشده

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • درباره ی کذب که یکی از مهلکات در سیر الی الله برای سالک بود بحث شد و اینکه انسان که از مراتب مختلف کذب امتناع می کند از آن طرف باید به صدق هم متصف شود. یعنی محافظتی حساب شده از طریق سالک باید در خصوص صدق به عمل آید نه اینکه مجاهدتی در این راه نکند.
  • صدق مراتبی دارد؛ مرتبه ی اول این است که سالک مراقبت کند و همت کند و هوشیار باشد که هرچه در پیشگاه خدا می گوید درست باشد در گفته هایش دروغ نگوید.
  • اگر بنا باشد در این مرحله که صدق در گفتار است اما در مقام عبودیت، مجاهدت کنیم کلی مسائل پیش می آید از جمله اینکه از همان اول که می خواهیم زبان باز کنیم و خود قاضی باشیم که چقدر راست می گوییم و بگوییم لااله الا الله، به اشکال برخورد می کنیم تا آخر.
  • باید مجاهدت کنیم تا خودمان قبول کنیم که راست می گوییم. این مرحله ی دوم صدق است.
  • مرتبه ی سوم صدق، صدق در نیت است که با مجاهدت به دست می آید. باید همت صرف کند تا خودش بفهمد در این تصمیم و نیتش صادق است یا نه.
  • وقتی مثلاً بلند می شود و نماز ظهر می خواند و در آنجا در قلبش نیت می کند می گوید نماز ظهر می خوانم برای تقرب به حق، همانجا خودش همت و مجاهدت کند و ببیند آیا قبول دارد فقط برای نزدیک شدن به خداست یا نه.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به مراتب صدق و راستگویی امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...