مراتب سلوکی حیات دنیوی انسان

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • انسان دارای حیات های مختلفی است و در حیات دنیوی محجوب از حق و خیلی چیزهاست و در حیات مثالی از حق کم محجوب است و از موجودات دیگر هم کم محجوب است و در حیات بالاتر ادنانی از حق هم خیلی کم محجوب است و از موجودات هم محجوب نیست. پس به اندازه ای که از خودش خبری هست به همان اندازه از حق محجوب است.
  • انسان مراتبی از حیات را دارد و در هر مرتبه ای می تواند قرار بگیرد و در مراتب بالاترش از خدا و حق کمتر محجوب است. هرچه پایین تر می آید بیشتر محجوب است.
  • اگر کسی خواست از حیات دنیوی خلاص شود و حرکت کند (حیات بالاتر برزخی از بطن حیات دنیوی بروز و ظهور می کند و حیات دنیوی رخت برمی بندد) و با ریاضت پیش برود و حیات بالاتری در وجودش پیدا شود که به آن موت اختیاری می گویند، باید از آن وقتی که شروع به حرکت کرد حیات دنیوی در او متلاشی شود. کلاً نظام وجودی اینگونه است که وقتی از حیات دنیوی منصرف شوی از آن وقتی که شروع می شود که کنار رود، حیات بالاتر جایگزین می شود و حیات پایینی از بین می رود.
  • علامت حیات بالاتر و آمدن حیات برزخی و ملکوتی و جدایی از حیات پایین تر این است که آهسته آهسته ادراکاتش بیشتر می شود
    و کامل تر می شود یعنی چشم انسان می بیند آنچه را که قبلاً نمی دید، می شنود آنچه را قبلاً نمی شنید
    و می چشد آنچه را قبلاً نمی چشید و آثار آن حیات ملکوتی آهسته آهسته در وجود انسان نمایان می شود.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به مراتب سلوکی حیات دنیوی انسان امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...