محبت و خوف خدا

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • به اجمال گفتیم دو مسآله محبت خدا و خوف از خدا که دو خصوصیت خوبان است، به آسانی به دست نمی آید. رسیدن به این دو مقام بعد از مجاهدتهای طولانی به دست می آید.
  • بر اساس توحید در ربوبیت و اینکه اصل دعوت قرآن هم بر همین پایه می باشد و می خواهد انسانها را متوجه ذات توحیدی خدا کند، یعنی اینکه جز خدا در عالم موثر نیست و جز خدا را نباید خواست و دید. پس مشیت، مشیت اوست و امر، فقط امر اوست. هر چه می شود او می کند و کرده ی اوست.
  • به هر سو نظر کنید ربوبیت خدای متعال را می بینید و این دعوت قرآن است.
  • قرآن و اشارات قرآنی می خواهد بگوید که خدا که همه را خلق می کند و تربیت می کند این مسآله با اسماء متناسب، جریان پیدا می کند. در واقع در مقام توحید این را می خواهد به ما بفهماند که شما به هر جا نظر کنید خدا ربوبیت می کند و ربوبیت خدا همه اش روی حساب و کتاب است با نظم و سنن دقیق صورت می گیرد.
  • خدا با اسماءش و صفات والایش همه ی خلقت را با نظم بسیار دقیق و حساب شده تربیت می کند
  • و پیش می برد تا آنجا که باید پیش رود.
  • خدا با اسمائش، به تناسب و با حساب ربوبیت می کند و اگر در این بین سننی و اسبابی می بینید
  • اینها همه جلوه هایی از اسباب اوست و حقیقت مسآله این است که هرچه می کند او می کند و بس.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به محبت و خوف خدا امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...