محبت به غیر خدا

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • وقتی انسان محب چیزی غیر از خدا می شود این همان چیزی است که در روایت معروف وقتی خدا عقل را آفرید به گفت ادبر فادبر، این ادبر همان است که غیر خدا را دوست بدارد. شکم دارد باید مایحتاج آن را فراهم کند یا چیزهای دیگر دارد. می بیند می پسندد دوست می دارد اینها همه ادبرند. عقل آن است که بعد از این ادبرها، وقتی بهش می گویند اقبل، اقبال کند. پس آنچه از انسان می خواهند این است که چیزی را که دوست می دارد انفاق کند.
  • انسان خواب شب برایش شیرین است خب می گویند اول شب بخواب، حق توست. اول شب قبل از نیمه شب وقت خواب است. اما شیطان انسان را وامی دارد بیدار باشد اول شب تا خواب بماند آخر شب. کسانی که مقید به خوابیدن اول شب هستند موفق به بیداری سحر هستند.
  • آنچه از انسان می خواهند این است که با نظم و برنامه و حساب و کتاب باشد. در هرچه با سخاوت هست در وقتش بخیل باشد.
  • انسان اگر دنیا را بخواهد به او می دهند.
  • به انسان قدرت عبرت می دهند حال اگر عبرت گرفت بهش اضافه می شود. معنای لان شکرتم لازیدنّکم فهم است.
  • انسان وقتی دید چیزی ارزش ندارد زمین گذارد.
  • انسان سر دو راهی فانی و باقی است. اگر انسان از این فانی گذشت آن موقع در را بر رویش به سوی باقی باز می کنند.
  • کسی که در نماز حضور قلب ندارد به خاطر بندهایی است که جلویش هست مثلاٌ نباید از کسی حقی به گردنت باشد.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به محبت به غیر خدا امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...