متمایل کردن تدریجی قلب به نور خداوند

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • قلب انسان مانند آینه هست. یک حقیقت نوری و مجلل که اگر بخواهد حقایق بالا به این قلب وارد شود این قلب باید تام باشد نه ناقص. زنگ و غبار و تیرگی روی آینه ی قلب نباشد( جهل و تعلقات دنیوی) سوم اینکه دل باید رو به آن عالم بالا بیاورد یعنی پشت به دنیا کند و رو به خدا باشد. چهارم اینکه حائلی بین قلب و خدا نباشد که به تناسب صورت می گیرد که این حائل شامل تقلید ها( یادگیری کورکورانه) و تعصب ها( پافشاری روی آنچه اشتباه آموخته).
  • مثلاً وقتی من معتقد به کشف نبودم و شخصی به من گفت کشف مزخرف است و کنار بگذار، خب من هم قبول می کنم که این حائلی می شود بین من و خدا و کشفی سراغم نمی آید.
  • پس قلب باید یواش یواش از غیر خدا منصرف شود از ظلمتها و تیرگی ها پاک شود و یواش یواش قلب آماده ی پذیرش صورتهای بالا می شود. به هر اندازه قلب در مسیر مجاهدت و سلوک شرایط را پیدا کرد
    به همان اندازه به تعلیم الهی با قلم الهی در لوح قلب، نور نوشته می شود.
  • علومی که به قلب سالک تجلی می کند در ابواب مختلف صورت می گیرد. مثلاً در باب مبدأ و توحید یا صفات مبدأ و تجلیات اسماء هر کدام به نحوی بر قلب می آید. یا در باب آخرت و برزخ.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به متمایل کردن تدریجی قلب به نور خداوند امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...