مؤمن آینه برادر دینی خود

دانلود صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • دو حدیث از امام حسن عسکری زینت بحث ما شد. حدیث اول اینکه مسلمان در جامعه ی خودش پنجاه حق به گردن مومن و مسلمان واقعی دارد.
  • یکی از حقوق این است که به برادر دینی خود توجه داشته باشد. خیرخواه برادر دینی خود باشد. یکی از این خیرخواهی ها این است که او را متوجه نقایص دینیش کند. همانطور که فرمودند مومن آینه ی مومن است. مومن نشان می دهد برای مومن چیزهایی که در او نباید باشد و همچنین چیزهای خوبی که در او هست را نیز نشان می دهد. آن خوبیها را زیاد می کند و آن چیزهایی را که نباید باشد را برطرف می کند. منتها چگونه آینه نشان می دهد. آینه آلودگی های لباس انسان را و آن چیزهایی که انسان دوست ندارد انسان به سر و صورتش ببیند را نشانش می دهد ولی بی صدا. خود انسان متوجه می شود بدون اینکه دیگران بفهمند. آن شخص هم آن عیب و نقص و زشتی را برطرف می کند.
  • حال بعد از بیان این مقدمه جناب امام حسن عسکری(ع) می فرماید: کسی که پند می دهد برادر دینی خودش را نباید آنرا علناٌ در بین مردم اعلام کند بلکه به طور خصوصی و مخفیانه به او اعلام کند. با لحنی آرام و دلنشین که طرفش را ناراحت نکند. در این صورت برادر دینی خود را زینت کرده است.
  • اما اگر علناٌ و در مقابل مردم به او زشتی کارش را گوشزد کند نه تنها او را زینت کرده بلکه او را خوار و بی آبرو و بی ارزش کرده است.
  • در زندگی ما بسیاری از این موارد گوشزد به دیگران پیش می آید که این خود یک درس است. اگر آنجوری که حضرت فرمودند او را زینت و آرایش کردیم حتما اصلاحش هم کرده ایم و اگر عیب برادر دینی را علناٌ در بین مردم گفتیم نه تنها او را زینت نداده ایم بلکه او را خوار کرده ایم و حتی زمانی ممکن است همین عمل ما باعث لجبازی آن شخص بشود.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به مؤمن آینه برادر دینی خود امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...