لزوم وجود استاد اخلاق

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • همه می گویند اگر آیت الله بهجت یا آیت الله قاضی بودند تحت تربیتشان قرار می گرفتیم و به کمال می رسیدیم ولی من می خواهم به شما بگویم که ریشه ی موفقیت در خود شماست و ریشه ی عدم توفیق در خود شماست. خود را بکاوید. قبل از کاویدن خود، به شرائط نسبت دادن، توهمات شیطانی است.
  • حال بگوییم چون استاد اخلاق نیست تو عقب مانده ای. من به شما می گوییم اگر بالاتر از آیت الله قاضی هم بود برای شما نمی توانست کاری کند، اگر خودتان برای خود کاری نکنید.
  • آن تخمی که زیر مرغ می گذارند تا جوجه شود برای ما پیام دارد. چطور اگر این تخم مرغ را بعداز ده روز بردارند از جایش از روز اولش بدتر می شود. اگر از ابتدا زیر مرغ نرفته بود می شد نیمرو درست کرد ولی الان جوجه نشده
  • و فرصت مصرف خوراکی را هم از دست دادست. پس آن کسی که می خواهد بیاید پیش استاد اخلاق دوره ببیند باید اول طاقت خود را نگاه کند بعد استاد انتخاب کند. و استاد هم اول طاقت او را ببیند بعد قبولش کند.
  • استاد هم اگر کسی را نسنجیده قبول کند اشتباه کرده است. این دوره ی تخم مرغ تا رسیدن به جوجه، انسان هم همچین دوره ای دارد. این دوره باید موالات و ترتیب داشته باشد.
  • بدون وقفه و پشت سر هم دوره ببیند نه با فاصله.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به لزوم وجود استاد اخلاق امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...