فکر آخرت در امور زندگی

اهمیت اعمال و عملکرد در آخرت

دریافت صوت

باید عزیزان حاضر شوید در مجالس.

خدا رحمت کند مرحوم شاه آبادی را. می‌فرمود شما را اصلا آورده‌اند در دنیا برای اینکه «بفهمید». این علوم جدید و دیگر علوم تا دم قبراست. اما در قبر می‌پرسند: عَبدی ماذا صَنَعتَ فی أمانتی؟ در امانت من چه کردی؟ دست، چشم، زبان، گوش، حقوقی که اینها دارند، با اینها چه کردی. سؤال می‌کنند: عَبدی ماذا صَنَعتَ فی أمانتی؟

 

غیر ضروریات در زندگی

دریافت صوت

خدا شاهد است هر موقع این ادعونی استجب لکم گفته میشود … .

خب این ادعونی [موانعی دارد] تعلقات نمی‌گذارد. ادعونی یعنی مرا بخوانید. آیا من که متابعت می‌کنم امیال نفسانی را می‌توانم به ادعونی عمل کنم؟ من که گرفتار مقام هستم می‌توانم ادعونی را عمل کنم؟

من که متعلقاتی پیدا کرده‌ام ما عدای ضرورت [و غیر از امور ضروری زندگی]. که پروردگار عزیز وقتی کسی را دوست داشته باشد آن ماعدای ضرورت را از او می‌گیرد. آن متعلقاتی که برای خودش درست کرده و به آن تعلق پیدا کرده است  را از او می‌گیرد.

اذا احب الله عبدا … : کسی را که خدا دوست داشته باشد آن [اضافات] را می‌گیرد.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به فکر آخرت در امور زندگی امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...