فواید و کارکردهای بی نیازی از خلق

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • خدا کسی را که حالت غنا و استغنا داشته باشد محبوبش است زود به سوی خدا راه می یابد.
  • اخبار و دستورات زیادی برای غناء باطن داریم.
  • قصد ما در جلوه ی هوا در طمع بود اما چون صحبت از غنا که کمال سالک است به میان آمد روایتی از امام سجاد بخوانم؛
  • حضرت فرمود: من همه ی خیر را دیدم که در قطع طمع از آنچه در دست مردم است جمع شده است. کسی که از انسانها در هیچ چیزی امید نداشته باشد و امرش را در جمیع امورش به خدا بسپارد خدا او را در همه چیز اجابت می کند و غنی می گرداند.
  • امام صادق می فرمایند: شرف مومن به قیام شب است و عزتش به استغنا از مردم است.
  • استغناء از خلق خودش نور و جلوه ای از غناء حق است در وجود انسان.
  • خدا از همه چیز غنی است و این اسم حق اگر بخواهد در وجود انسان جلوه کند سالک دارای صفت استغنا می شود از غیر.
  • وقتی این نور از وجودش با یک خبط و اشتباهی برود، فوراٌ به ظلمت و تیرگی می افتد و متوجه می شود و می کوشد در رفع آن.
  • پس تا اینجا چند تا از مهلکات هوا را که بسیار خطرناک بود را شمردیم که از ابتدا باید با آن به مقابله پرداخت مقابله با حب مال حب جاه حب غنا، باید با فکر چاره اندیشی کرد برای مقابله با این حبها. مقابله با خصلت حرص.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به فواید و کارکردهای بی نیازی از خلق امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...