فواید رعایت امانت و پرهیزکاری

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • سالک وظیفه اش ورع و پرهیزکاری است در اجتناب از حرام ها و مشتبهات. خدا قلب او را نورانی می کند و سرچشمه های حکمت را از قلبش به زبانش جاری می کند.
  • شخصی به رسول اکرم(ص) عرض کرد: من از شما خواهش دارم که از خدا بخواهید مرا از آنهایی قرار دهد که مستجاب الدعوة هستند. حضرت به ایشان این توصیه را کرد فرمود: طعامت را پاک کن تا دعایت مستجاب شود.
  • تا اینجا کلیاتی بیان شد. جزئیات این اجتناب از مال حرام هم می رسد به موازین شرعی. اینکه در ارتباط با اموال و خوردنیها و پوشیدنی ها تصرف کردنی ها با منزل و امثال اینها باید طبق همان موازینی که شرع تعین نموده پیش بیاییم و دقیق باشیم و بی مبالاتی را کنار بگذاریم. در همه ی اینها شرع دستور دارد.
  • در زمان رسول الله ایشان کسی را برای کاری مآمور کرده بود که مالیات بگیرد و بیاورد. بعد از آنکه آمد یک مقداریش را رد کرده بود به بیت المال و یک مقداریش هم گفت برای خودم هست که به من هدیه کرده اند. رسول الله فرمودند: می خواستی منزل بنشینی و این هدیه ها بیزحمت به تو می رسید، چرا در این مآموریت به تو داده شده (مشخص است که در آن چیزی نهفته).
  • یکی دیگر از مهلکات و جلوات هوا مسآله ی خیانت است. یعنی اگر هوا در وجود انسان بود خیانت هم می کند.
  • ممکن است انسان با هوای نفس خود به خیال خودش مبارزه کند ولی هوای نفس در شکلهای دیگری که انسان متوجه نیست بروز کند که این خطر است. سالک باید مراقب همه ی صورتهای هوا باشد که یکیش خیانت است.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به فواید رعایت امانت و پرهیزکاری امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...