فضیلت های تواضع مقابل خلق

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • بحث در بروز خصلت کبر در وجود انسان بود و اینکه وقتی در اعمال و رفتار انسان بروز پیدا کرد تکبر نام دارد. همانطور که گفتیم کبر به سه دسته تقسیم می شود کبر در برابر حضرت حق کبر در برابر بندگان خوب خدا یعنی انبیاء و اولیاء و کبر در برابر خلق خدا.
  • در مقابل خصلت کبر، تواضع است. تواضع هم سه مرتبه دارد: تواضع در برابر ذات حق، تواضع در برابر اولیاء و انبیاء، تواضع در برابر خلق.
  • اینجا موضوع بحث ما تواضع در برابر خلق خداست. تواضع یک فضیلت است.
  • تواضع در برابر حق به بیان کلی یعنی منیت را کنار گذاشتن ومطیع مطلق حق باشی و تواضع در برابر انبیاء یعنی انقیاد و اطاعت در برابر آنها.
  • تواضع در برابر خلق یعنی انسان هیچ مزیتی در مقابلشان برای خود قائل نباشد و خود را بر دیگران مقدم ندارد. یعنی در درون انسان یک شکستگی خاصی وجود داشته باشد که توجه انسان به عیوب و عجز و قصورات خودش آنچنان وجودش را بگیرد که دیگر به معایب دیگران توجه نکند دیگرنوبت نرسد که به عیوب دیگران بپردازد. در واقع گرفتار درون خود باشد.
  • تواضع برای سالک فضیلتهایی با خود دارد.
  • رسول الله فرمودند: هیچ کسی تواضع نکرد در برابر خدا مگر اینکه خدا او را بالا برد.
  • شجره ی طیبه به همه جا احاطه دارد به اذن الله. کسی که متواضع است از آنهایی است که معلق به شجره ی طوبی است و از این درخت بالا می رود و به یک رشته ی نوری متصل است و کشیده می شود.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به فضیلت های تواضع مقابل خلق امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...