فخرفروشی به خاطر ثروت

دانلود صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • حضرت سجاد(ع) می فرماید: پناه می برم به خدا از مباهات ثروتمندان.
  • زیادی مال و شهرت و ریاست صفت زشتی است که انسان را از هدف باز می دارد.
  • در سوره ی تکاثر اشاره دارد به اینکه بت پرستان مکه در زمان جاهلیت دارای خصلت بدی بودند (قوی بر ضعیف رحم نداشت. آنقدر قمار می کردند که در قمار زنانشان را می باختند. مردم جاهلیت بویی از صداقت و امانت و انسانیت نبرده بودند. زنا در بینشان به قدری زیاد بود که بر سر پسر و اینکه پدرش کیست دعوا می کردند و دختران را زنده به گور می کردند. برای تمام کردن دعوا قرعه می زدند که پسر مال که باشد. عمروعاص از کسانی است که پدرش با قرعه مشخص شد. خلاصه اینکه بر سر هر چیزی بر هم مباهات داشتند.) اینکه جمعیت بیشتر را به رخ قبیله ی مقابلشان می کشیدند. حتی مرده های خود را می شماردند.
  • در دعای هشتم امام سجاد می فرمایند: پناه می برم به تو ای خدا از ثروتمندان به زیادی ثروتشان. اینکه افتخار می کنند و مباهات کنند و بر خود ببالند از زیادی مال. شخصیت خود را در زیادی ثروت می بیند و در مقابل اگر مالی نداشت خود را ضعیف ببیند.
  • دوم اینکه خدایا پناه می برم به تو از خوار کردن افراد ضعیف که مالی در دسترسشان نیست. این دعای حضرت زمانی بودهکه صحبت از این چیزها نبوده است. امروزه بلوک شرق و غرب شعاری مبنی بر حمایت از ضعیف و مستضعف می دهد ولی در واقع عمل نمی کنند فقط در حد شعار است.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به فخرفروشی به خاطر ثروت امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...