فتنه های اجتماعی و خسارات آن

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • تقریباٌ تعریفی که از فتنه های اجتماعی به دست آمد این بود که حوادث پیچیده ای که باعث غبارآلود شدن فضای اجتماعی می شود و مشکلاتی ناخواسته برای کسانی پیش می آورد، این فتنه ی اجتماعی است. برخلاف فتنه های فردی و امتحانات شخصی که این مقدمات را نمی خواهد و این لوازم را هم ندارد. مثل اینجا که می فرماید: همانا اموال و اولاد شما وسیله ی آزمایش شما هستند.
  • فتنه های اجتماعی از یک نقطه ای شروع می شود. کسانی انگیزه ی خاصی دارند و راهشان را در این می بینند که یک آشوبی در جامعه راه بیندازند. منظور از آشوب تنها حالت فیزیکی نیست یک حالت ابهام آمیز هم می شود آشوب. این نابسامانی را به وجود می آورند تا در سایه اش بتوانند مقاصد خود را تآمین کنند.
  • در راه ایجاد فتنه کسانی را به کار می گیرند یا آگاهانه با آنها قرارداد می بندند یا ناآگاهانه اینها را به دام می اندازند. نقشه ای را طرح می کنند و این نقشه را به اجرا می گذارند و سناریوهایی را تنظیم می کنند که اگر این نشد نوبت سناریوی بعدی است تا بالاخره به آن نتیجه ای که می خواهند برسند.
  • خواه ناخواه در این جریانات کسانی به دام می افتند و خسارتهایی می بینند. یا خسارتهای مالی یا آبرویی و اجتماعی. یک عده ای را تخریب و ترور شخصیتی می کنند. یا بالاخره منتهی می شود به خسارتهای جانی و کشتن که گاه یک نفر است یا بیش از یک نفر یا حتی یک جنگ خانمان سوز راه می افتد.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به فتنه های اجتماعی و خسارات آن امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...