عوامل هلاکت در طریق عبادت
دانلود صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • از مهلکات بحث می کردیم که هوا از بحثهای اساسی در مهلکات است در طریق عبودیت. همه ی مهلکات برگشتشان به همین هواست.
  • از ظهورات هوای مهلک در وجود انسان صحبت بود و به عده ای از ظهورات هوا اشاره کردیم. حال به یکی دیگر از ظهورات و جلوه های هوای نفس که مهلک است و به شکل خاصی در وجود انسان آن هم در مراتب مختلف، گاهی روشن گاهی خیلی خفی بروز می کند اشاره می کنیم. این جلوه و ظهور، حسد نام دارد.
  • حسد یکی از مهلکات در طریق است. از نظر علمای سلوک در طریق، بدترین جلوه از جلوات هوا که اصل همه ی شرک ها و عنادها و به یک بیان دیگر اصل کفر است همین حسد است.
  • اگر در جریان شیطان در نظام وجود تآمل دقیق بفرمایید که مسآله ی شیطان در این نظام چیست اصلش همین حسد است. درست است که شیطان خودش یک موجود است ولی پایه و اساس شیطنت شیطان از حسد سرچشمه می گیرد. شیطان که منبع انواع کفر و فساد است این شیطان از کجا منشآ گرفته از همین حسد.
  • از همین رو در بسیاری از روایات وارد شده که حسد اصل کفر است.
  • تعریف جامع حسد این است که انسان زوال یک نعمتی را از غیر خودش آرزو کند حال این نعمت دنیوی باشد یا اخروی.
  • حسد دارای مراتب متعدد و مختلفی است که به چه شکلی جلوه می کند و روی چه خلاقیتهایی بروز می کند.
  • یکی ازپنج مرتبه از مراتب حسد که ظاهر و بارز است این است که آرزوی زوال نعمت کند از دیگری.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به عوامل هلاکت در طریق عبادت امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...