عوامل خاموش شدن نور دل

دانلود صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • اولین چیزی که دل را از کار می اندازد گناه است و بعد مسائل دیگر. مسائل دیگر مانند وسوسه ها زیاد خوردن ها زیاد خوابیدن ها و …در مراحل بعد است. پس اول گناه بعد علاقه ی شدید به مسائل دنیوی که همگی غفلت از خدای متعال است.
  • هر یک از اوصاف گناه تک تک روی دل اثر می گذارد و دل را از کار می اندازد.
  • پس یک حقیقت و اصل را به انسان متذکر می شود که اصل در وجود انسان دل است. دل است که باید بفهمد قران و آیات را بفهمد حقایق را بفهمد و خاشع شود. با فهمیدن و خاشع شدن دل، مشاعر دیگر هم کارشان را آنچنان که باید انجام دهند انجام می دهند. این دل یا از کار می افتد یا از کار نمی افتد که آنچه دل را از کار می اندازد گناه است.
  • اگر می خواهید دلتان خاشع باشد هر آیه که شنیدید هر روایتی که شنیدید اگر دلتان تکان خورد و غیراز فهمیدن خشوع هم داشته باشد این را باید بهش رسید اصل دل است.
  • در قرآن می فرماید برای خود توشه فراهم کنید آن توشه ی راه چیست؟ تقواست. اگر کسی دل داشته باشد می فهمد” واتقوا” یعنی چه. می فرماید ای صاحبدلان از من بترسید. از خدا ترسیدن یعنی چه؟ یعنی از محاسبه ی خدا واز عذاب خدا بترسید. از عظمت کبریاییش و از مخالفت با او بترسید.
  • لذا آنها که دل دارند روز به روز تقوایشان زیادتر می شود.
  • روی دلتان حساسیت داشته باشید و از آنچه دل را خراب می کنید پرهیز کنید.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به عوامل خاموش شدن نور دل امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...