علت بخیل شدن انسان ها

دریافت صوت

البخل ثمرة الرغبة و السّخاء ثمرة الزّهد. چرا آدم می‌شود بخیل؟ چون خیلی پولش را دوست دارد. آن دوستی است که پول را به دل این چسبانده و نمی‌گذارد یک ذره احسان کند. البخل ثمرة الرغبه و السخاء ثمرة الزهد. وقتی زاهد شدی سخی می‌شوی. دیگر احسان کردن برایت راحت است. کمک کردن برایت راحت است، چه رسد به وظایفی مثل خمس و زکات دادن. اینها خیلی روانِ روان است، چون دل نبسته به این.

بنابراین تمام (یا خیلی از) انجام وظایف بستگی به این دارد. مثلا حال شکر، حال رضا، حال صبر، همگی از اینجا پیدا می شود. اینها هر کدام روایت دارد و یک فحس کامل لازم دارد. انسان چطور می‌شود شاکر می‌شود؟ دل به این نبسته یک خورده هم بدهند شاکرم. اگر از دستم بگیرند چرا ناراحت بشوم، دل نبسته‌ام راضی‌ام. رضا پیدا می‌شود، صبر و شکر پیدا می شود. اینها کمالات عالی انسانیت است و این کمالات با زهد درست می‌شود.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به علت بخیل شدن انسان ها امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...