عقیده درست برای رهایی از شرک در ذات مقدس حق

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • یکی از مراتب شرک، شرک در ذات مقدس حق است. این نوع شرک را در دو معنی بیان می کنند؛ یکی اینکه غیر از ذات مقدس حق ذات دیگری را در نظام وجود بیابد و به آن معتقد باشد.(این مرتبه مورد بحث ما نیست). دیگر معنی اینکه انسان مومن، ذات مقدس حق را در صفات و کمالات جدای از ذات حق بداند. این از شرک های مهلک است.
  • این شرک به اینگونه هست که شخص معتقد باشد صفاتی هست اولاً غیر از ذات حق و ثانیاً غیر از همدیگر. به این معنا که مثلاً وقتی می گوید خدا علیم است یا حکیم است الی آخر، این علم و حکمت را به عنوان یک صفت در ذات، به عنوان صفات متعدد جدا از هم و جدا از ذات بداند. این شرک است.
  • عقیده ی مومن و سالک باید اینطور باشد که ذات مقدس حق بسیط محض است یک ذات است در همان ذات واحد که به کنهش نه کسی راه پیدا کرده و نخواهد پیدا کرد که این ذات واحد عین علم است عین حکیم است عین سمیع است الی آخر.
  • نه تنها صفات خدا عین ذات خداست بلکه صفات خدا هم عین همدیگر است. وقتی مثلاً می گوییم ذات خدا عین علم است و همان ذات تماماً عین حیاط است معنایش این می شود که حیاط عین علم است و علم عین حیاط است در مقام ذات. پس هم ذات عین تک تک صفات و عین همه ی صفات است و هم همه ی صفات عین ذات و هم همه ی صفات عین همدیگر هستند.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به عقیده درست برای رهایی از شرک در ذات مقدس حق امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...