عزم راسخ برای تغییر

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

 • در راه مراقبه، گفتیم که سالک تصمیمی جدی و فوق العاده می گیرد اینکه دست از همه چیز بردارد و جز یک مقصد نداشته باشد
  یعنی سالک واقعاً به باطن خودش مراجعه کند و قصد کند که از همه چیز الی الابد چشم بپوشد
  و منصرف شود و به دنبال مقصد اصلی است و آن ذات اقدس الهی است.
 • پیدا کردن این قصد بسیار مشکل است و روی این قصد ایستادن و ادامه دادن این قصد خودش از مشکلات این راه است. بحث ما در اینجا هم روی همین مسآله ی ادامه این قصد است.
 • انسان که به مرحله ی طلب قدم گذاشت و خودش هم قبول داشت که طالب است حال ادامه این راه خود یک مسآله ی جداگانه و مشکل است. چون این راه لحظه به لحظه باید ادامه پیدا کند و این ادامه داشتن در مقام عمل پیدا می شود.
 • زیرا در لحظه لحظه ی زندگی تمایلات و کششها پیش می آید آن وقت این قصد را ادامه دادن و تحقق بخشیدن به این قصد از خود قصد کردن مشکل تر است. این مرحله را بعضی از عرفا، عظم می گویند.
 • بعداز “قصد” ، “عظم” می آید به معنای تحقق بخشیدن به قصد.
 • اگر در قرآن دقت کنید به دنبال آیاتی که هجرت بیان شد جهاد هم بیان شد،
  این جهاد به تعبیر دیگر همین عظم است. تلاش در راه تحقق به قصد است.
 • این عظم را باید عملاً در خود بیابید. انسان اگر موفق به قصد شد و حاضر شد از همه چیز دست بردارد
  و او را بخواهد آن وقت مرتب باید دنبال تحقق این خواسته باشد. یعنی قصد را به مرحله ی عینیّت بیاورد.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به عزم راسخ برای تغییر امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...