عبرت گیری برای مقابله با فتنه

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • کارهای اجتماعی که انجام می دهیم حتی کارهای فردی ما احتیاج به مقدماتی دارد که باید از قبل فراهم شود.
  • کسانی که آگاه هستند به لوازم کار، از قبل طراحی می کنند برنامه ریزی می کنند
  • مقدماتی را فراهم می کنند تا به موقع از آن استفاده کنند.
  • ولی گاهی اتفاق می افتد که طراحی نکرده بودیم ولی در عمل کمک می کند.
  • فرض بفرمایید کشاورزی در یک فصلی زمین را بیل می زند علف های هرز را بیرون می ریزد. بعد زمین را کود می دهد و آبیاری می کند و بعد بذرافشانی می کند تا الی آخر که محصول می رسد و درو می کند و می کوبد و از آن بهره برداری می کند.
  • در اینجا کشاورز برنامه ریزی می کند که چه موقع بکارد و چه موقع برداشت کند ولی گاهی چیزهایی اتفاق می افتد که پیش بینیش را نمی کرد. مثلاٌ بارندگی می شود که نافع است یا بارندگی که باعث سیل می شود و مزرعه را آب می برد. اینها دیگر اتفاقات است.
  • اما عقلا برای کارهایشان از پیش برنامه ریزی می کنند.
  • ما معمولاٌ برای شناخت اینکه آیا کاری با برنامه انجام گرفته یا اتفاقی بوده، این پدیده هایی که پشت سر هم اتفاق می افتد یا در کنار هم و بعد در همدیگر اثر می گذارد و فعل و انفعالی می کند و بعداز مدتی نتیجه ای برش بار می شود اینها را نشانه ی این می گیریم که طرحی در کار بوده است.
  • همانند مزرعه ای که عرض کردم از آن زمانی که شروع به بیل زدنی می کند تا زمان برداشت محصول، یک پروژه و یک فرایند است.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به عبرت گیری برای مقابله با فتنه امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...