عالم بودن خداوند به ظاهر و باطن

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • در سوره ی جمعه خطاب به رسول اکرم می فرماید: بگو آن مرگی که از آن فرار می کنید شما را ملاقات خواهد کرد می میرید و برگردانده می شوید به سوی عالم غیب و شهادة. آن عالم غیب به شما خبر می دهد آنچه را که عمل می کردید.
  • در آیه ی 105 سوره ی توبه نیز اشاره دارد و خطاب به رسول می گوید که به آنها بگو هرچه می خواهید بکنید که خدا اعمالتان را می بیند و همچنین رسول خدا و مومنین واقعی. چرا که به زودی شما برگردانده می شوید به سوی عالم غیب و شهادة و به شما خبر می دهد آنچه را که انجام داده اید.
  • در این دو آیه ای که گذشت به دو مورد اشاره دارد یکی اینکه شما برگردانده می شوید به سوی آنکه عالم غیب است و شهادت. به شما خبر می دهد که در این دنیا چه کاره بوده اید.
  • عالم الغیب و الشهادة یکی از اسماء خداست. تعابیر علیم و خبیر و بصیر و شهید در قرآن هست و می فرماید هرچه می کنید خدای علیم و خبیر و …. می داند. اما تعبیر عالم الغیب و الشهادة، اسم مخصوصی است که در این دو آیه به آن اشاره دارد. یعنی آنکه ظاهر و باطن را می داند. این اسم، اسمی خاص از اسماء خداست. عالم الغیب و الشهادة از انشعابات اسم علیم است اما مضمون خاص دارد. آنچه که من فهمیدم این است که اینجا این اسم نکته ی خاصی را می خواهد به ما بگوید که ما بر اسم عالم غیب و شهادت بودن خدا بر او وارد می شویم یعنی هم باطن اعمال ما را می داند و هم ظاهر(شهادة) آن را.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به عالم بودن خداوند به ظاهر و باطن امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...