طبق رضای خدا خشنود یا غضبناک شویم

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • اهل معروف و اهل منکر دارای تیپ جدایی هستند که از اول بوده اند و حالا هم هستند. این دو از هم جدا هستند. از اول از نظر باطن دو دسته بوده اند.
  • در واقع انسان به هر کاری راضی شد داخل در آن کار است و از هر کاری ناراضی شد خارج از آن کار است.
  • درباره ی عده ای از اصحاب یکی از انبیاء آمده که خدا بر آنها عذاب فرستاد. خدا به آن پیغمبر وحی فرمود: چهل هزار نفر را به خاطر اینکه اهل منکرند این عذاب را به سویشان فرستادم. شصت هزار نفر دیگر هم که با اینها عذاب کردم زیرا نسبت به آنچه من غضبناک بودم این دسته غضبناک نبودند.
  • یک سالک اگر رضای خدا را می خواهد باید ببیند کاری را که جمعی انجام می دهند خدا از آن کار غضبناک می شود یا نه، پس طبق رضای خدا خشنود یا غضبناک شود.
  • در جایی که بنابر فتوای مجتهدی که سالک از آن تقلید می کندسالک وظیفه ی زبانی و عملی ندارد و قلباً باید ناراحت و خشمگین از آن منکر باشد یک وظیفه ی دیگری هم دارد اینکه باید از منکر و اهل منکر نفرت داشته باشد طوری که در چهره ی او نمایان باشد و با وضعی برخورد کند که ناراحتی در ظاهر و برخورد ما با آن منکر هویدا باشد. حالت اعراض و نفرت از منکر و اهلش باید ظاهر و بارز باشد در رفتار این سالک.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به طبق رضای خدا خشنود یا غضبناک شویم امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...