ضرورت اقدام و عمل با علم

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • در مقابل مهلکات (خصلتهایی که انسان را به هلاکت می اندازد) منجیّات (خصلتهایی که انسان باید آنها را دارا باشد) قرار دارد.
  • از جمله رئوس مهلکات که اعظم مهلکات است مسأله ی جهل است. سالک باید متوجه این موضوع باشد که با جهل به معنای وسیعش نمی تواند پیش برود.
  • سالکی که جاهل است در راه معطل می ماند و دچار خطراتی هم می شود یعنی به سوی مقصد در جا می زند یا حرکت معکوس می کند یعنی به خطرات و ذلالتها می افتد.
  • حرکت عملی انسان همیشه مبتنی بر علمش می باشد. هر کسی هر مسیری را که در پیش می گیرد براساس شناختش هست. مومنی که در طریق ایمان پیش می رود حرکتش براساس شناختی است که از اسلام و مبانی ایمانی دارد که اگر شناختش ناقص باشد حرکتش نیز ناقص است.
  • از جمله لغزشها برای سالک جاهل این است که مثلاً هنوز واجبات را خوب یاد نگرفته به سراغ مستحبات و اذکار می رود.
  • اگر سالک جاهل باشد آن مواقع نظر و قبول حق را با مواقع نظر و طرد حق را تشخیص نمی دهد و یکدفعه می بیند که در مواقع ردّ حق قرار گرفته و به یک سری اذکار متوجه هست و تکرار می کند و ادامه می دهد در صورتی که راه را اشتباه رفته است.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به ضرورت اقدام و عمل با علم امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...