صورت غیبی اعمال در قیامت

دانلود صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

 • قرآن به این مسآله اشاره دارد که ما آنچنان که هست حقایق را نمی فهمیم و همه چیز صورت ملکوتی و غیبی دارد. غیب و ملکوت اشیاء شامل همه چیز می شود هم اعمال ما را و هم حقایق وجود را و هم خود ما را شامل می شود.
 • آنچه که بعداز مرگ به صورت عالم غیب و وجود مشاهده می کند همین است که در این آیه به آن اشاره دارد:
  آنکه غیب را می داند و عالم شهادة(ظاهر) را می داند به سوی او برگردانده می شوید
  و غیب تمام شهادتهای شما را به شما نشان می دهد.
 • شما نمی دانستید اینها را، در برابر چشم شما پرده بود و ما اینجا این پرده را برداشتیم و شما حقیقت را آنچنان که هست می بینید.
 • خب حالا شما درست و واقعی حساب کنید و در مقام محاسبه دقیق نتیجه بگیرید که اگر ذره ذره
  و لحظه لحظه ی خصوصیات ما صورت ملکوتی و غیبی داشته باشد
  و بنا باشد همه اش صورتهای غیبی را نشانمان دهند آن وقت می دانید چه خواهد شد.
 • مسآله ی قیامت که خبر بزرگی است اگر همین نشان دادن صورت ملکوتی اعمالمان باشد پس خبر بزرگی خواهد بود.
 • خدا در قرآن خطاب به رسول الله می فرماید: بگو این خبری را که من به شما می گویم که اعمال و نیات شما صورت غیبی و ملکوتی دارد و اسمش قیامت است این خبر بزرگ و عظیمی است.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به صورت غیبی اعمال در قیامت امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...