صله رحم از راههای نزدیک شدن سریع به خداست

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • صله ی رحم از راههای نزدیک شدن سریع به خداست. در آیات و روایات روی این مسأله بسیار تأکید شده است. در بین عرفا معروف است که از افضل قربات است.
  • در آیه 36 سوره ی نساء می فرماید: خدا را عبادت کنید و برای او شریک قرار ندهید و به پدر و مادر نیکی کنید و به خویشان و نزدیکان خود( در یک تفسیر هم نزدیکان حضرت رسول را منظور دانسته است.)
  • قسمتی از آیات اول سوره ی نساء نیز می فرماید: بترسید از خدایی که به او قسم یاد می کنید و از ارحام هم بترسید. خدا کاملاً مراقب حرکات و سکنات شماست و درباره ی رحم، مؤاخذه می کند.
  • در آیه 21 سوره ی رعد می فرماید: مومنین آنهایی هستند که آنچه را که خدا گفته باید صله شود صله می کنند و از پرودگارشان و از سوء حساب می ترسند.
  • در اصول کافی امام باقر از قول رسول الله می فرماید: حاضر و غائب از امتم را نصیحت می کنم و آنهای که در اصلاب پدران و ارحام مادران هستند و به دنیا نیامده اند تا روز قیامت به صله ی رحم، اگر چه صله رحم آنها متوقف باشد به اینکه یک سال راه روند تا صله ی رحمی را به جا آورند، این کار را بکنند که این از دین است( یعنی راهی که انسان را به حق می رساند).
  • از آثار صله ی رحم طیب نفس است یعنی سالکی که این خصوصیت را دارد راه را بر روی خود باز می بیند
    و در این راه خود را مدعو می بیند.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به صله رحم از راههای نزدیک شدن سریع به خداست امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...