صحبت بی جا و اضافی

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • از جلوات هوا صحبت بی جا و اضافی می باشد.
  • صحبت بی جا صحبتی است که انسان می شود آن را ترک کند که از نظر معقول نه ضرر دنیوی متوجه انسان می شود و نه ضرر اخروی.
  • صحبت اضافی هم صحبتی است که در یک مقام ضروری باید صحبت کرد و به کم می شود اکتفا کرد ولی اضافه برآن می گوییم.
  • این هوای نفس است که انسان را وادار به صحبتهای بی جا و اضافه می کند.
  • در اجتناب از صحبتهای بی جا برکات فراوانی هست. برای سالک مضر است وخیلی از این صحبت های بی جا به حرام کشیده می شود مثل تهمت و دروغ و تملق …..
  • در جامع السعادات از رسول اکرم وارد شده که به یکی از اصحابش که مریض بود فرمود: مژده می دهم به تو. مادر آن شخص مریض که بشارت پیامبر را شنید به فرزندش گفت: گوارا باد بر تو بهشت. رسول الله فرمود: از کجا گفتی که بشارت باد بر تو بهشت(اینجا آن زن صحبت بی جا کرده).
  • شخصی نزد رسول اکرم زیاد صحبت کرد؛ حضرت به او فرمود: از این طرف زبانت تا آن طرف زبانت چقدر فاصله هست؟ گفت: دندانها و دو لبم. حضرت فرمود: این فاصله ی به این محکمی تو را کفایت نمی کند که زبانت را کمی بند آوری؟
  • رسول الله اضافه کردند که بدتر از اینکه شخصی اضافه گویی کند دیگر نیست.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به صحبت بی جا و اضافی امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...