شهود اسماء و صفات حق

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • در مرحله ی سوم مراقبه، سالک دیگر مراقب شهود حق و شهود اسماء و صفات حق در همه ی ابعاد وجود است.
  • مرحله ی سومی است از مراقبه، که مراقبت در مرحله ی دوم انسان را به این مرحله ی سوم می رساند.
  • در این مرحله سالک مراقب جهات جدید و مسائل جدید است. البته دو مرحله ی قبل برای سالک جا افتاده، نه اینکه از بین رفته باشد.
  • در قدم اول مراقبه گفتیم که در همه ی لحظات امر خدا را مراعات کردن و طبق رضوان او حرکت را تنظیم کردن است که تا آخر عمر همیشه همراه انسان است.
  • قدم دوم مراقبه که گفتیم حق بر ما ناظر است و خود را باید در منظر حق ببیند که این مورد هم همیشه تا آخر عمر همراه سالک باید باشد.
  • این دو مرحله از مراقبه بر جای خود باقی است و ترقی می کند سالک با داشتن این دو مرحله به مرحله ی جدیدی از مراقبه وارد می شود که همان شهود حق و شهود صفات حق است در هر چیزی که پیش می آید.
  • مراقب است که حکم ازل در ابد چگونه پیاده می شود. نظرش بر تجلیّات و صفات حق دوخته است.
  • یک مثال یا یک تشبیه ناقصی برایتان عرض می کنم تا به ذهنتان نزدیک شود. فرض کنید نسبت به یک انسانی خوب محبت دارید طوری که مستغرق در او هستید و بسیار به او اشتیاق دارید اگر در محضر او بودید دیگر خود را فراموش می کنید و کلاً متوجه او هستید و از جوانب دیگر هم غافل می شوید.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به شهود اسماء و صفات حق امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...