شهادت نامه گرافیکی حضرت رقیه

گزیده متنی بخشی از محتوای این موشن گرافیک:

  • در کنار عمارت مجلل شهر شام، یک خرابه وجود داشت که دیوارهایش سست بود و سقفی نداشت.
  • کاروان امام حسین را در آنجا جای دادند. روزهای آفتاب داغ اسرا را آزار میداد و شب های سرمای خشک شام.
  • گفته میشود در یکی از شب ها دختری سه ساله از خواب پرید و شروع کرد به گریه کردن.
  • نام این دختر سه ساله رقیه است. حضرت رقیه خواب پدرش را دید و حال اظهار دلتنگی میکرد.
  • تمام اسرا بیدار شده بودند و با بغض به اشک های این دختر کوچک که بهانه پدر شهیدش را میگرفت نگاه میکردند.
  • ناله های ایشان آنقدر بلند شد که یزید در کاخش از خواب بیدار شد.
  • یزید وقتی فهمید که حضرت رقیه بهانه پدرش رامیگیرد دستور داد تا سر امام حسین را به نزد او ببرند.
  • حضرت رقیه به پهنای صورت اشک میریخت تا اینکه دید سربازان یک ظرف جلوی او قرار دادند
  • وقتی به درون ظرف نگاه کردند متوجه شدند که سر امام حسین درون ظرف است.
  • ایشان سر را در آغوش گرفتند و شروع به درد و دل کردند و بعد از مدتی در همانجا روح از بدنشان خارج شد و به شهادت رسیدند.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به شهادت نامه گرافیکی حضرت رقیه امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...