شناخت فطرت و طبیعت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • آیاتی از قرآن را برایتان می گویم که ظاهرش داستان است ولی حقیقتش انسان شناسی است و اساس اخلاق. یکی از معارف انسان شناسی این است که انسان عقل و جهل را یا به عبارت امروزی فطرت و طبیعت را در خود شناسایی کند.
  • بصیرت سیاسی در وزن جهانی و در بستر جهان بینی یعنی اینکه طبیعت و فطرت را در صف آرایی عالم مشاهده کند.
  • یک انسان بصیر در سیاست جهانی و مسائل عالمی، اینگونه است که بداند کدام گروه از موضع طبیعت صف آرایی می کنند و کدام از موضع فطرت موضع گیری می کند و تعلیم و تربیت می کند.
  • ما و آمریکا هر دو موضع تربیتی داریم. امام راحل موضع تعلیم و تربیت داشت شاه هم داشت. تعلیم و تربیت شاه برمبنای طبیعت بود اما تعلیم و تربیت امام بر مبنای فطرت بود.
  • شما می گویی از آیات قرآن چگونه مسآله ی فطرت و طبیعت را بهره برداری و نتیجه گیری کنم؟ حالا من برای نمونه و تمرین آیاتی را مطرح می کنم. آیاتی درباره ی حضرت یوسف(ع): ولمّا بلغ اشدّه آتینه حکماٌ و علماٌ و….. . اینجا بحث فطرت را بیان می کند. یوسف چون به بلوغ رسید ما به او علم و حکمت دادیم چون محسن بود….
  • ما به هر انسان فطرت گرایی چنین عطایی را می کنیم.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به شناخت فطرت و طبیعت امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...