شناخت آفت های نفس انسان

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق: شناخت آفت های نفس انسان

 • یکی از اساسی‌ترین اصول اسلام مراقبت از نفس است، همه مجموعه دستورات دین به دنبال این مسئله است که انسان مراقب نفس خود باشد.
 • انسان با مراقبت از نفس می تواند به مراتب بالای انسانیت دست یابد.
 • گناه به معنای این است که خلاف میل باری‌تعالی کاری را انجام دهیم، انسان در روز الست با خدای متعال قراردادی منعقد کرد.
 • نفس همه انسان ها خدا جوی است و این اختیار آدمی است که انسان را به راه خیر و شر می کشاند.
 • باید با هواوهوس بجنگیم، امیرمؤمنان علی علیه‌السلام به ما می آموزد که با عقل سلیم مقابل هواوهوس بایستیم.
 • هواوهوس یک مریضی قلبی است که انسان‌ها را در شرایط سخت تغییر می‌دهد، انسان‌ها در شرایط و مواضع گونان نشان می‌دهند که چگونه‌اند.
 • کسی که به دنبال هواوهوس برود همچون یک فرد کور می‌ماند و هرآنچه هواوهوس می‌گوید همان را انجام می‌دهد.
 • انسان باید آفت‌ها نفس خود را بشناسد و همچون یک باغبان که درخت‌های خود را سم‌پاشی می‌کند با آفت‌ها درونی مقابله کند.
 • شناخت آفت ها نفس انسان دارای فرایندی است که می توان با تلاش های فراوان به آن دست یافت.
 • شاید فکر کنیم که راه رسیدن به سخت باشد اما این‌گونه نیست امیرمؤمنان می‌فرمایند که خیر برای اهل خیر راحت است.
 • طلاب و روحانیون باید در کسب معارف و عمل به امور معنوی سعی و تلاش داشته باشد.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به شناخت آفت های نفس انسان امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...