شبهه اختیار در امتحانات الهی

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • به دنبال بحث فتنه مطرح می شود که فتنه یکی از مصادیق امتحان است. امتحان نیز یک سنت عام الهی است و غیر قابل تعطیل است و همیشه این امتحان به صورتهای مختلف واقع خواهد شد با توجه به این مقدمات سوالاتی مطرح می شود.
  • ممکن است کسانی چنین تصور کنند که وقتی چیزی از سنتهای الهی است
  • و باید واقع شود و به تعبیر دیگر مورد تقدیر الهی است
  • بنابراین دیگر ما در مقابلش دست بست هستیم و باید بپذیریم و هرچه شد نتیجه اش نتیجه ی تقدیر خداست.
  • این جور حرفها را بسیاری از کسانی که معرفتشان نسبت به مسائل اسلام عمقی ندارد زیاد می شنویم. مثلا فتنه های آخرالزمان است دیگر، چه کنیم. با این منطق در واقع می خواهند خود را تبرئه کنند.
  • بله این چیزها واقع می شود و یا میگویند مثلا چرا وضع خانواده تان این گونه هست و فرزندان را چرا این گونه تربیت می کنید یا امثال اینها، که در جواب می گویند آخرالزمان است دیگر باید پذیرفت.
  • نظیر این سوال از خود بنده هم شده که وقتی می گوییم امتحانات الهی و یا فتنه های الهی واسطه اش شیطان است و آنچه موجب گمراهی های انسان می شود به نحوی ربط به ابلیس و دار و دسته ی ابلیس دارد و خدا ابلیس را آفریده و این قدرت را به او داده که انسان را وسوسه کند. با توجه به مساله ی آزمایش، وجود شیطان هم وسیله ای می شود برای آزمایش انسانها. به صورتهای مختلف وسوسه هایی میکند تا مردم آزمایش شوند. خب با توجه به اینکه خدا خواست آزمایش شوند و شیطان را خلق کرد تا این نقش را ایفا کند،
  • پس شیطان نباید مورد رجم و لعن قرار بگیرد.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به شبهه اختیار در امتحانات الهی امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...