شباهت مرگ و خواب

مرگ و خواب چه شباهتی با هم دارند؟

  • شما هر شب می میرید بعد زنده می شوید. منتهی نمی دانید خواب یعنی چه؟ اگر می دانستید خواب چیست می دانستید که یک مرگ موقتی است.
  • انسانی که می میرد روح از بدنش جدا می شود می خوابد یعنی چه؟ یعنی روح از بدنش جدا می شود. آنچه که می ماند یک حیات گیاهی است. آن بخش گیاهی می ماند که بالاخره آن غذاهایی را که خورده است هضم کند و یک مرحله ضعیفی از حیات حیوانی هم می ماند و گرنه انسان که می خوابد حقیقتاٌ می میرد. منتهی هر روز یک نموداری از بحث قیامت کبری است.
  • شما ببینید در قیامت همه ی ارواح به ابدان خودشان تعلق می گیرند و اشتباهی پیش نمی آید.

شما فرض کنید یک میلیون گوسفند در رمه سرا مشغول چرا هستند مادر و بره با هم هستند. اینها را گاهی از هم جدا می کنند تا در پستان مادر شیری برای دوشیدن بماند بعد که با بو کشیدن بره های خود را پیدا می کنند. علامت و نشانی که نیست بلکه همه ی اینها حساب شده است.

  • الان هم اگر کسی به پشت بام این نظام خلقت بیاید می بیند شب که شد شش میلیارد روح این شش میلیارد بدن را رها می کنند. صبح که شد هر کدام به سراغ بدن خودش می رود. هیچ کدام اشتباه نمی شود.
  • این راها چیزهایی است که نه استاد وجود دارد نه کتاب وجود دارد بلکه جریان خواب معمایی است. انسان که می خوابد کجا می رود؟

بنابراین انسان که می خوابد اولاٌ حقیقتاٌ می میرد که در قرآن اشاره دارد که خوابتان مانند مرگتان است.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به شباهت مرگ و خواب امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...