سوء ظن به خالق و مخلوق

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • از جمله مهلکات سوء ظن به خالق و مخلوق است. اینکه اگر خطایی در پیمودن راه سلوک قبلاً داشته اند می گویند آیا می شود که خدا مرا ببخشد و مرا در این راه موفق کند این سوء ظن داشتن و گمان بد داشتن به خداست که سالک باید از آن برحذر باشد.
  • همانطور که به خدا نباید بدبین بود نسبت به بندگان خدا هم نباید سوءظن داشت.
  • امیرالمومنین فرمودند: از برادرت هرچه دیدی تا جایی که امکان دارد به موضوع خوب حمل کن مگر اینکه شواهد قطعی خلاف آن به دست آوری. اگر حرفی از برادرت سرزد فوری حمل برخطا نکن در صورتی که می توانی حمل بر صحت کنی حرفش را.
  • سالک در جایی که از شخصی مسائلی می بیند که بوی انحراف می دهد ولی به سالک و اهل و عیالش برخوردی ندارد و به او از آن شخص ضرری نمی رسد باید گمان سالک به آن شخص گمان خوب باشد.
  • در مقابل سوءظن، حسن ظن وجود دارد.
  • هنگامی که نسبت به کسی سوءظن پیدا کنیم در درون با او به نفرت برخواستیم به حال جنگ و ناسازگاری برخواستیم در حرکت به سوی خدا هر دو باید برویم ولی من چون سوءظن داشتم به بن بست برمی خورم.
  • امام صادق(ع) از حضرت عیسی(ع) نقل می کنند که عیسی فرمود: شما خودتان را نمی شناسید اگر خود را و روح خود را خوب می شناختید مرا هم در خود می دیدید. در نتیجه خدا را می دیدید.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به سوء ظن به خالق و مخلوق امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...