سه احتیاج اصلی مؤمن

دانلود صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • امام جواد(ع) می فرمایند: مومن به سه چیز احتیاج دارد، اول توفیق داشتن نسبت به خدا. توفیق یعنی جور شدن، اینکه کارهای معنوی باید جور در بیاید تا شما موفق بشوی. در امورات خیر جور شدن اسباب به جهت امورات دنیا و آخرتی را خدا باید جور کند.
  • (احتیاجات ما دو نوع است یکی احتیاجات مادی ما به آب و غذا و خوراک و مسکن و…..که برای همه ی بشر است که انسانها بلکه حیوانات هم این احتیاجات را دارند. نوع دیگر احتیاجات مربوط به روح انسان است مربوط به انسانیت انسان است.
  • همانطور که لازم است دنبال برآوردن احتیاجات مادی خود برویم که اگر نرویم خطر جانی دارد برای ما، لازم است دنبال احتیاجات روحی خود هم باشیم)
  • مومن به توفیق الی الله محتاج است. یعنی اسباب به نحو مطلوب اگر جور شد به آن توفیق می گویند.
  • هرکسی در زندگیش این توفیق یافتن را تجربه کرده است.
  • چه بسا افرادی که میلیونها سرمایه دارند ولی موفق نشدند مثلاٌ یک سفر کربلا بروند. یا مکه یا مشهد بروند.
  • به هر حال مومن محتاج توفیق خداست و خدا هم می دهد به شرط اینکه بخواهد.
  • احتیاج دوم مومن به فرموده ی امام جواد(ع) احتیاج به پند دهنده و موعظه گر است.
  • بسیاری از بزرگان ما خودشان کتاب نوشته اند مانند معراج السعاده یا مقامات علیّه ی محدث قمی، چون در شنیدن موعظه اثری غیراز دانستن است.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به سه احتیاج اصلی مؤمن امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...