سنت قطعی امتحان و ابتلا

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • حاصل بحث در مورد فتنه و امتحان اینکه آیات و روایات پیرامون فتنه و امتحانات، یک وجه مشترکی دارند اینکه خدای متعال زمینه هایی را فراهم می کند تا انسان سر دو راهی قرار بگیرد. این را گاهی امتحان می نامند و گاهی ابتلاء و گاهی فتنه و چیزهای مشابهش. این یکی از سنتهای قطعی و عام و استثنا ناپذیر الهی است.
  • خداوند برای هر موجود مکلفی این سنت امتحان را انجام خواهد داد. حتی انبیاء و اولیاء هم مستثنی نیستند.
  • به یک معنا هدف از آفرینش انسان و هر موجود مکلف دیگر در این عالم همین است که در یک موقعیتهایی قرار بگیرد تا با اراده ی خویش راهی را برگزیند و سرنوشتش را رقم زند.
  • منتهی اصل و ریشه ی فتنه طبق بررسی های لغت شناسانه برمی آید درش معنای سختی و آشفتگی و گرفتاری نهفته است.
  • در امتحان و ابتلاء و اختبار ویژگیهایی که در واژه ی فتنه نزدیک به ذهن است و از آن فهمیده می شود در آنها نیست. اما اینجور الفاظی که با هم مشابهت هایی دارند و در مقام استعمال یک امتیازاتی از آنها دارد را مترادفات می نامند. اما در زبان عربی هر کدام ویژگیهایی دارد که در بعضی جاها که صدق کند آن دیگر مفاهیمش صدق نمی کند.
  • گاهی فتنه و امتحان مستقیما به خدا نسبت داده می شود.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به سنت قطعی امتحان و ابتلا امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...