سستی در امر به معروف

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • از جلوات و ظهورات هوای نفس بحث می کردیم و گفتیم که این ظهورات چیزی نیست که با شنیدنها و گفتنها تمام شود. اصل عمل با جزئیاتش چیزی است که برای یک سالک در مقام عمل، که صادقانه جدیت می کند و مراقبت می کند از دل و قلب خودش آن وقت برایش روشن می شود که چه ریزه کاریهایی در هوای نفس انسان هست.
  • به هر اندازه که انسان به این هواها در اشکال مختلف، گرفتار باشد به همان اندازه علاوه براینکه در راه معطل خواهد ماند و در طریق سلوک موفق نخواهد بود در آخرت هم معذب خواهد بود.
  • یکی از ظهورات و جلوات هوای نفس، سستی در امر به معروف و نهی از منکر است
    که خودش در عین اینکه یکی از جلوات هوای نفس است خودش دارای اشکال متعدد است.
  • خودش مراتب دارد. ریزه کاریها دارد توجه به آن خیلی سخت است.
  • سالک صادق می خواهد تا با توفیق و عنایت خدا بفهمد که این مداهنه و سستی در امر به معروف و نهی از منکر به چه صورتهایی جلوه می کند.
  • خیلی این مسآله دقیق است احیاناً انسان، آن مکر شیطان و آن مکر نفس در این مرحله را مبتلا باشد، آن وقت علاوه براینکه مبتلاست خودش توجیه هم بکند برای خودش و تا الی الابد هم نفهمد.
  • یک نکته ی کلی در باب نوع حجابها در وجود انسان اشاره کنم. نوع حجاب درون قلب و وجود انسان چیز ساده ای نیست تا انسان با عقل و فکرش بتواند بفهمد و نوعش را مشخص کند.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به سستی در امر به معروف امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...