سستی در امر به معروف و نهی از منکر

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • از جمله ظهورات و جلوات هوا، تهاون و مداهنه است. مداهنه و تهاون به معنای سستی در امر به معروف و نهی از منکر است.
  • تهاون در عین اینکه خودش از جلوات و ظهورات هوای نفس است خودش دارای مراتب هم هست. ریزه کاری ها دارد و توجه به آن سخت هم هست.
  • خیلی ها بودند و هستند که این مداهنه را برای خودشان به اقتضاء یک سری هواهای دقیق و رقیق توجیه می کنند و قطعاً این گونه افراد در متن همین هواها خواهند ماند و پیشرفت نمی کنند.
  • مداهنه بسیار خطرناک است جای مکر نفس است جای مکر شیطان است اصلاً شکل خودش شکل خاصی از هوا هست و ریزه کاریها دارد. کسی که در امر به معروف و نهی از منکر مداهنه می کند به شکل خاصی از هوا گرفتار است.
  • یک نکته ی کلی را اشاره کنم اینکه نوع حجابها در انسان مختلف است. این حجابها چیز ساده ای نیست که انسان با عقل و فکرش بتواند بفهمد نوع حجاب درونش چه نوعی است. به همین لحاظ است که می گوییم در خروج از حجابهای ظلمانی که مانع بین انسان و لقاءالله است، کار افراد عادی نیست.
  • خدا که خالق ماست او خوب می داند که چه ریزه کاریهایی در قلب و دل ماست و همچنین فقط او می داند راههای خارج شدن از این حجابها را که از هر کدامش به چه نحو خاصی باید خارج شد.
  • پس در شناخت حجابها و در خروج از آنها باید از راهی که خدا معرفی کرده پیش رویم.
  • پس نتیجه این شد که اگر در امر به معروف ونهی از منکر سستی کردیم قسمتی از حجابها در ما باقی خواهد ماند.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به سستی در امر به معروف و نهی از منکر امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...