رعایت حقوق همسایه

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

 • از جمله حقوق رحم و والدین که در ردیف آنها حساب می شود و رعایت نکردنش از مهلکات است برای سالک، حق جار(همسایه) است.
 • در جامع السعادات نراقی از رسول الله روایتی آمده که می فرمایند: حق همسایه سه حق است،
  یکی حق همسایگی دیگری حق مسلمان بودنش و سومی حق نزدیک بودن.
 • روایتی از رسول اکرم هست که فرمودند: همسایگی را به خوبی به جا آور که در این صورت، تو مؤمن هستی.
 • از جمله جلوات و بروزات هوای نفس که مهلک است و احیاناً انسان ممکن است به آن رنگ شرعی هم بدهد، تجسس است که در بین عرفا به نان تتبّع عثرات نام دارد، به معنای به دنبال لغزشهای دیگران رفتن.
 • تجسّس که نوعی هواست و انسان ممکن است متوجه هوا بودن آن نشود زیرا که هوا انسان را نابینا و ناشنوا می کند
  حقایق از او مخفی می شود. به این کارم هم رنگ شرعی می دهم.
 • پس اگر این حالت در انسان باشد به دعاوی مختلف، مثلاً انسان دلش می خواهد خودش بیشتر مطرح باشد یا می خواهد رقبایش به زمین بیفتند تقدم طلبی دارد نمی تواند بقیه را ببیند که اینها همگی هوای نفس است و ممکن است باعث تجسس در احوالات دیگران شود؛ یا نه انسان خبس باطن دارد یعنی این نیست که بخواهد مطرح باشد بلکه از بدی نفسس است خوشش می آید عیوب دیگران را پیدا کند و برای بقیه هم بازگو کند.
 • روایتی از امام باقر و امام صادق علیهم السلام آمده که فرمودند: نزدیکترین نقطه که انسان به کفر نزدیک می شود این است که با برادر دینیش معاشرت کرده و لغزشهای او را زیر ذره بین قرار داده و می شمرد.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به رعایت حقوق همسایه امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...