رشد و کمال انسان

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • همه چیز برای کمال انسان آماده است. بیرون هیچ خبر ناگواری نیست به یک شرط، اینکه از درون انسان مشکلی ایجاد نشود. بیرون همه چیز برای کمال انسان آماده است. حتی شیطان که دشمن ترین است نسبت به انسان از درون انسان سوء استفاده می کند.
  • اگر شیطان از درون انسان مدخلی نداشته باشد دست آویزی نداشته باشد بیرون جز خوبی چیزی نیست حتی همین شیطان.
  • شیطان می شود همان عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، خدا خواسته مانده اینکه انسان به وعده ی خود با خدا پایبند باشد.
  • اگر انسان با خدای خود صاف شد دیگر از هیچ چیزی جای نگرانی نیست. با خدا صاف محاسبه کند و با خدا اعتراف کند. وقتی چنین کرد می ماند که آیا خدا به ما سبق سختگیری می کند یا نه؟ خدا سختگیری نمی کند می گوید تو صاف و صریح و روشن جلو بیا، مسائلت را با ما مطرح کن ما با تو مدارا می کنیم.
  • انسان اگر خودش برای خودش نافع شد هیچ چیز برایش نافع نمی شود. و اگر خودش برای خودش نافع نشد هیچ چیز برایش نافع نیست.
  • هیچ استاد اخلاقی حتی انبیاء هم نمی توانند برای انسان کاری کنند اگر خودش نخواهد.
  • اولین استاد اخلاق انسان خود انسان است. دیگران هم اگر بتوانند قدمی برای انسان بردارند بین او و استاد اخلاقش آشتی می دهند. استاد اخلاقش اگر زیر هست کمکش می کنند بالا بیاید.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به رشد و کمال انسان امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...