رسیدگی و اهتمام به امور مسلمین

دانلود صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • در مسآله ی عبودیت اکثر آنهایی که فکر می کنند در مسیر عبودیت هستند حتی آنها که در این مسیر به فکر مجاهدتهای عبودی می افتند خطراتی ایشان را در این طی طریق تهدید می کند که اکثراً توجه ندارند.
  • مثلاً در راه مسیر عبودیت از بعضی رذائل غفلت می کنند و این عالم هم که عالم حجاب است و بنا نیست در این عالم حقایق پیدا شود. همانطور که قرآن به صراحت می فرماید کسانی گمان می کنند که در مسیر درست هستند ولی نمی فهمند و بعد معلوم می شود.
  • مثلاً از اهتمام در امور مسلمانان غفلت می کند و گمان می کند که اشکالی ندارد. چرا که رسیدگی و اهتمام به امور مسلمین یکی از وظایف ضروری در طی طریق عبودیت است به نحوی که اگر کسی این وظیفه را نادیده بگیرد از زمره ی اسلام و ایمان خارج است.( به صریح آیات و روایات)
  • بعضی در این مسیر توجیه می کنند در حالی که اهتمام به کار مسلمین توجیه پذیر نیست. نماز شب خوان راحت طلب به درد نمی خورد. هر سال مکه و حج عمره می رود اگر راست می گویی بیا به فقرا برس. تو فکر می کنی که عبادت می کنی.
  • امام صادق(ع) فرمودند: برآوردن حاجت یک مومن، نزد خدا محبوب تر است از بیست حجی که در هر حجش یکصد هزار دینار انفاق کند.
  • در روایت دیگر است که اگر کسی بداند مومنی حاجتی دارد که خودش یا به وسیله ی دیگری می تواند حاجت او را برطرف سازد ولی نکند در قیامت با هیبت مخصوص که دستها به گردن بسته و چشمها بیرون زده است محشور می کند.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به رسیدگی و اهتمام به امور مسلمین امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...