رد شدن از مرتبه نازل نفسانی

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • هر اندازه هر هوایی را کنار بزنیم به همان اندازه مرتبه ی نفسانی را متزلزل کردیم و ارکانش را به هم ریختیم. هر هوایی که خواست از ما بروز کند با آن مقابله کنیم و نفس خود را بکشیم یعنی خود را در مرتبه ی نفسانی کشتیم وحجاب را یواش یواش از آن غلظتش می اندازیم و مرگ ارادی را در پیش می گیریم.
  • مقابله ی با هوای نفس در زیرش کشتن نفس نهفته است به معنای کشته شدن مرتبه ی نازله ی ما.
  • بعضی از افراد که به راه سلوک می افتند اشتباهاتی انجام می دهند که از عدم توجه به این راه خوب سرچشمه می گیرد. شخص سالک زن و بچه دارد به عنوان اینکه باید بی میل و بی رغبت به دنیا باشد که درست هم هست
    اما اشتباه می کند و فکر می کند با ریاضت به زن و بچه اش کار خوبی کرد، نخیر این درست نیست. اگر برود و رفاه و آسایش آنها را به دست آورد وکار کند و زحمت بکشد پول به دست آورد تا زن و بچه در آسایش باشند، این دل دادن به غیر خدا حساب نمی شود بلکه دل دادن به خود خداست. زیرا خدا خود فرمود که چنین کنید.
  • پس رویه باید در این راه معقول باشد. در اینجا روایتی از امام صادق بگویم که فرمودند: کسی که در راه معیشت عیال و خانواده اش زحمت می کشد مانند مجاهد در راه خداست.
  • در روایتی دیگر امام صادق فرمود: در طلب معیشتتان کسالت به خرج ندهید زیرا که پدران ما به دنبال کسب و کار بودند و معیشت ها را طلب می کردند.
  • رسول الله فرمودند: عبادت هفتاد جزء است که یکیش طلب حلال است.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به رد شدن از مرتبه نازل نفسانی امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...