راه های پیشرفت سالک

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • در سلوک انسان گاهی اسباب و علل پیشرفتش زود فراهم می شود و گاهی اسباب و علل پیشرفتش به مشکل برمی خورد. یکی از جریاناتی که موجب توفیق اسباب است و اسباب و علل در جهت پیشرفت انسان در سلوک تنظیم می شود به اذن الله، اکرام مومن است.
  • هرقدر انسان برخورد خوب و عزتمند با مومن داشته باشد به همان اندازه وسائل پیشرفتش در مراحل سلوکی فراهم خواهد شد. این اکرام به اندازه ای مهم است که حتی در روایتی از رسول اکرم داریم که در موقعی که انسان با بشاشت با مومن برخورد کند و تبسم کند با همان لبخندش به خدا نزدیک می شود.
  • به هر نحوی اگر مومن ارتباطش با خدا بیشتر باشد این اکرام پیش بردنش و مقرب بودنش به خدا بیشتر خواهد بود.
  • مثلاٌ آن مومنی که به او اکرام و احترام می کنیم یک عالم ربانی و یک ولی باشد
  • ممکن است بیشتر از عبادت یکسال از همین اکرام نتیجه بگیریم.
  • یعنی وقتی رفتار اعزاز آمیز با آن ولی داشتید که مومن بالاتری هست نسبت به شما و از خودش دیگر خبری نمانده و جلوه ی حق است خب شما راه خیلی نزدیکی انتخاب کرده اید و از عبادت یکسال خیلی بیشتر شما را پیش برد.
  • مثلاٌ اگر زمان امیرالمومنین بودید شما و یک اکرام نسبت به ایشان می کردید عقل خود شما نمی گوید که اگر یک رضایت علی(ع) را حتی برای لحظه ای کسب می کردید از عبادت هفتاد هشتاد ساله ی شما بهتر بود یا نبود؟

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به راه های پیشرفت سالک امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...