راه محبوبیت نزد خدا

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • امام صادق(ع) فرمودند در خدمت پدرم امام باقر(ع) مشرف به حج شده بودیم. من خیلی به خودم زحمت می دادم و طواف زیاد می کردم. پدر رو به من فرمودند: پسرم خودت را زیاد به اذیت نینداز خدا وقتی کسی را دوست داشت به کار کم هم از او راضی می شود.
  • آیا انسان با طواف مرضی خدا می شود که هرچه بیشتر طواف کند خدا ازش راضی تر هست. می فرماید: نه هر چه پیش خدا عزیزتر باشد خدا طوافش را گرانتر می خرد. یعنی محبوبیت انسان پیش خدا ضریب عملش است.
  • یک شخصی پیش خدا محبوبیتش دو برابر دیگری است هردو دو رکعت نماز می خوانند ولی ثوابی که او می برد دو برابر اون دیگری است که محبوبیتش پیش خدا کمتر است.
  • خب محبوبیت انسان پیش خدا چطور کم و زیاد می شود؟ قطعاٌ دوست داشتن خدا به شکل انسان ربطی ندارد. بلکه انجام یک سری اعمال است که محبوب خدا می شود. روایتی برایتان بگویم. یک نفر که حسن امانتش و صدق حدیثش دو برابر دیگری است پس محبوبیتش هم پیش خدا دو برابر هست. چرا؟ چون این تقواست.
  • ان اکرمکم عندالله اتقاکم: پس اگر اتقی بودی اکرمی و این اکرم بودنت ضریب عبادتت می شود. یعنی عبادت مختصر انسان متقی، ثوابی بیشتر بهش می دهد تا عبادت زیاد انسان ضعیف التقوی.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به راه محبوبیت نزد خدا امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...