راه حل دفع خواطر شیطانی

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

 • خواطر نفسانی و وساوس شیطانی از سخت ترین خواطر است و به سختی می توان آنها را دور کرد.
 • قسمتی از خواطر است که برای همه مبتلابه هست الا آنهایی که با مجاهدتها
  و ریاضت های خیلی سخت می توانند اینگونه خواطر را از قلب خود دور کنند.
 • این خواطر که به عمل مربوط نبود و خلاصه می شد در آرزوها در احوال غالب و در طیره.
 • در کل این خواطر طوری هست که مثلاً در نماز هرچه سعی می کنیم مدت کمی هم که شده قلب خود را خالی کنیم نمی شود.
 • برای سالکی که شروع کرده سلوک را رهایی از این وساوس شیطانی کاریست بس دشوار
  زیرا ما یک عمر قلب خود را آزاد گذاشته ایم و آنچنان با این خواطر انس گرفته و راه قلب را برای این خواطر باز گذاشته ایم
  و حتی قلب را به سویش دعوت هم کرده ایم که در کل انس ما با این خواطر و عکس آن
  برایمان یک مسأله ی فطری ثانوی شد است.
 • علمای اخلاق هر کدام راهی را برای خلاصی از این خواطر نشان دادند. آنچه از متون اسلامی استفاده می شود و آنچه از برداشتهای آیت الله طباطبایی و آیت الله قاضی و ملا قلی همدانی استفاده می شود
  این است که از طریق ادامه ی ذکر، راه را نشان دادند.
 • ادامه ی ذکر به این معنا که وقتی سالک قدم در طریق طلب گذاشت و فقط خدا را خواست نه غیر او را و خودش این را قبول کرد و سالک صادق بود آن وقت این ذکر، همین طلب حق می شود.
 • برای رهایی از خواطر، تطهیر قلب و تجرد از مادیات لازم است.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به راه حل دفع خواطر شیطانی امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...