دوستی خدا و دشمنی شیطان

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • دشمن دست از دشمنی خود برنمی دارد بتواند دشمنی می کند از دشمن هم توقع دوستی نیست. دشمن ها دو جورند یکی دشمن مال و جان و حیثیت و آبرو … هست که مورد بحث ما نیست.
  • آنچه مورد بحث ماست و از آن غافلیم و دشمنی سرسختی با ما دارد که پیامبر و ائمه و راهنمایان دین به ما تذکر می دهند.
  • در سوره ی یاسین می فرماید: ای انسان آیا پیمان نبستیم و تذکر ندادیم که عبادت شیطان را نکنید(عبادت یعنی اطاعت یعنی هر چه گفت بگوییم چشم.) چرا؟ بعدش می فرماید زیرا شیطان دشمن است یک دشمن علنی.
  • آیا اطاعت از دشمن معقول است. خدا فرموده شیطان دشمن شماست اطاعتش نکن.
  • انسان بدون محبت و عشق نمی تواند در دنیا زندگی کند دوست دارد در این زندگی چیزی را دوست داشته باشد و رابطه داشته باشد. انسانی که محبت و علاقه ندارد سرد است و مرده. لازمه ی انسانیت محبت است.
  • دوستی و محبت و معرفت نسبت به خدا و خداشناسی به تمام معنا، این گمشده ی انسان است.
  • تهمت و دروغ و بی بندوباری و نگاه به نامحرم و لاابالی گری و بی غیرتی و…..همگی اطاعت از شیطان است که با القای شیطان ندیدنی یا شیطانهای دیدنی صورت می گیرد مثلاٌ به نام مد و اینکه این حرفها مال قدیم است و حجاب املی است و……
  • تو فقط یک دوست(خدا) داشته باش دیگر از همه بی نیاز می شوی. این در قرآن است که بندگی خدا را پیشه کن که این صراط مستقیم است.
  • پس شیطان از انواع راهها می آید. یکی از جاهایی که میاید راجع امر ازدواج است.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به دوستی خدا و دشمنی شیطان امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...