دوری شبانه روزی از شیطان

مشق شب | دوری شبانه روزی از شیطان

👈یاد دوران مدرسه بخیر، که معلم، مشق شب به دانش آموزان می داد.

🔺آیا خداوند عالم، برای بندگانی که به درگاه او بازگشته اند، مشق شبی را مشخص نموده است❓

✅آری، هر کس که می خواهد صبحگاه، بدون گناه از بستر خویش برخیزد و هنگام خواب شبانگاهی، تمامی گناهانش بریزد، هنگام خواب، صد مرتبه، استغفار را بر زبان جاری نماید.

🔰حال اگر صبحگاه، از خواب برخواست که زندگی را با پرونده ای خالی از گناه، ادامه می دهد، و اگر این خواب، به خواب ابدی متصل شد، پرودگار خود را با پاکی از هر گونه خطایی، ملاقات خواهد نمود.

 

دشمن و دوری

🔺کسی که توبه کرده و به خانه امن الهی بازگشته است، اگر دوست دارد که این حضورش استدامه داشته باشد، باید از شیطان دوری بجوید. اما دوری از این دشمن چگونه❓
🔰روزه، صورت شیطان را سیاه می کند، و صدقه کمر او را می شکند
🔰دوستی در راه خدا هم پشت او را قطع می کند، و رگ او را هم، استغفار، قطع می کند.

✅پس اگر می خواهیم توبه ای موفق داشته باشیم، و این بازگشت به او، بدون برگشت به گناه باشد، روزه، صدقه، دوستی در راه خدا و استغفار را نباید فراموش کنیم.

 

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به دوری شبانه روزی از شیطان امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...