دوری از گناهان کبیره

دانلود صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

 • اگر اجتناب و دوری کردید و ترک کردید گناهان کبیره را، خداوند می فرماید ما گناهان دیگر(صغیره) شما را می آمرزیم و می پوشانیم و شما را در جایگاه کریمی داخل می کنیم.
 • در حدیثی از امام هشتم داریم که اول از گناهان کبیره، آدم کشی است.
 • دوم زنا و اجتماع با زن اجنبی. سوم سرقت و تجاوز به مال مردم و به عبارتی دیگر تجاوز به ناموس مردم را هم شامل می شود.
 • چهارم شرب خمر است. پنجم اینکه انسان عاق والدین باشد وباعث آزار پدر و مادر شود.
 • ششم فرار از میدان جنگ مسلمین با کفار. هفتم خوردن مال یتیم از روی ظلم و تصرف در مال یتیم.
 • هشتم خوردن گوشت مرده و آنکه با نام خدا ذبح نشده و خوردن خون و حیوانی که کافر ذبح کرده باشد.
 • از دیگر گناهان کبیره خوردن رباست بعد از اینکه آگاهی پیدا کرد.
 • دیگر قماربازی که حرام است به هر حالت، می خواهد به حالت بلیط بخت آزمایی باشد یا به حالت قمار (که پولی را می دهی و معلوم نیست در مقابلش چه چیزی دریافت می کنی).
 • و دیگر با ترازو دزدی کردن.
 • دیگر از گناهان کبیره نسبت زنا به زنان پاکدامن است. دیگر از محرمات عمل لواط است.
 • همچنین شهادت ناحق و دیگر اینکه انسان ناامید از رحمت خدا باشد. دیگر اینکه بگوید قدرت خدا دیگر نمی تواند با من کاری کند.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به دوری از گناهان کبیره امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...