دلیل قرآنی برای معاد

دلیل و برهان قرآن برای معاد چیست؟

  • ذات اقدس الهی حکیم و عادل است. خب اگر عادل است بالاخره بین ظالم و مظلوم باید یک داد و عدلی باشد یک محکمه ای باید باشد یا نه؟ این همه ظالم ها آمدند و ستم کردند و رفتند. این همه مظلومها آمدند و استقامت کردند و محرومانه مردند. بالاخره یک جایی باید باشد دیگر.
  • اگر معاذالله معادی نباشد و حساب و کتابی نباشد عادل و ظالم یکسان خواهند بود تقی و شقی یکسان خواهند بود. چرا؟ برای اینکه هر دو که مردند معدوم می شوند بعد از مرگ هم که معادی نیست و خبری نیست. اینهایی که متآسفانه مادی فکر می کنند توده ای فکر می کنند اینها بعد بگویند برای ما مراسم یادبودی بگیرید اینها یک وهمی بیش نیست. خب اینهایی که به زعم شما مردند و نابود شدند چه آنها را بسوزانند چه برای آنها یادبود بگیرند چه یادبود نگیرند فرقی ندارد. چون معدوم احساسی ندارد درکی ندارد.
  • اگر کسی با مردن از بین برود و معدوم شود تجلیل و توهین برای او یکسان است.
  • خدا می فرماید اگر معاد نباشد حساب و کتاب نباشد لازمه اش این است که انسان پرهیزکار با انسان بزهکار یکسان باشد وما هرگز چنین نمی کنیم که پرهیزکار و بزهکار یکسان باشند.
  • آیه ی 28 سوره ی صاد می فرماید: اگر حساب و کتابی نباشد لازمه اش این است که متقی و غیر متقی، مومن و کافر یکسان باشد.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به دلیل قرآنی برای معاد امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...