: صوت
درس اخلاق آیت الله ممدوحی

درس اخلاق آیت الله ممدوحی

  • امتیاز امتیاز داده نشده

دروس اخلاق صوتی آیت الله ممدوحی درزمینه اخلاق و تربیت

1. نماز

 

2. ارزش‌های انسانی

.

 

درس اخلاق در موضوع احترام به مومنین

عنوان درس‌اخلاقنام سخنرانزمانقالب
پیامدهای ایضاء و تحقیر مومنآیت‌الله‌شجاعی31دقیقهصوت
ادخال سرور در قلب مومنین//26دقیقه//
آثار احترام به مومنینآیت‌الله‌شجاعی22دقیقه//
رفع سستی در امر به معروف//33دقیقه//
بدی های ترک امر به معروف//28دقیقه//
سستی در امر به معروف//24دقیقه//
آثار تجسس در زندگی دیگران//33دقیقه//
رعایت حقوق همسایه//33دقیقه//

.

جلسات آیت الله شجاعی در موضوعات اجتماعی

عنوان درس‌اخلاقنام استادزمانقالب
اهمیت احترام به والدینآیت‌الله شجاعی35دقیقهصوت
متن اخلاقی فواید صله رحم//32دقیقه//
فواید و آثار کنترل خشم//39دقیقه//
چالشه عامل ایجاد کدورت//29دقیقه//
شادی و غضب طبق رضای خدا//22دقیقه//
مراحل اجرا امر به معروف//30دقیقه//
فواید رعایت امانت و پرهیزکاری//30دقیقه//
اجتناب از بخل و خساست//30دقیقه//
امانتداری در حفظ اسرار//31دقیقه//
روایات رعایت حق همسایگی//39دقیقه//

.

مشاهده درس اخلاق ویژگی دوستان خدا از آیت الله ممدوحی
مراجعه به صفحه نخست سایت معاونت تهذیب حوزه علیمه
مشاهده درس اخلاق پرسش مهم شهید صدر

به درس اخلاق آیت الله ممدوحی امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...