درجات و مراحل فقر و زهد

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • دنیا و مال و جاهش ماسوی الله است. عبادات و طاعات ماسوی الله است. تحصیل ماسوی الله تنها انقطاع از این دنیا نیست بلکه در درجات بالاتر می رسد به تحصیل انقطاع و برائت و تحصیل غنا از طاعات و اعمال و منازل و هرچه غیر خداست.
  • خواجه عبدالله انصاری در باب فقر می گوید: فقری که برای سالکین مطرح است یک نامی است برای بیزاری از کل ماسوی الله. انسانی که بیزار شد از دیدن هرچه غیر خداست این فقر است منتها قدم اول فقر است. این فقر که در واقع احتیاج به خداست بر سه دسته است: درجه اول، فقر زهّاد است که عین غناست و عبارت است از شستن هر دو دست از دنیا چه در مقام طلب چه در مقام ضبط آن. زبان را هم از مدح و ذم دنیا ببندد و سالم باشد از دنیا چه در مقام طلب چه در مقام ترک . این فقری است که در شرفش صحبت شد است.(پس سالک در درجه ی اول این فقر را باید به دست آورد)
  • درجه دوم فقر که من و شما به آن مبتلا هستیم و باید تحصیلش کرد اینکه سالک باید برگردد به گذشته و ببیند خدا چه مشیتی را برای او در نظر گرفته است یعنی نظر دوخته شود به اینکه در مشیت ازلی خدا به من فضلی دارد یا ندارد.
  • بنابراین چنانچه در مشیت خدا احتمال دادیم که فضلی برای ما، خدا در نظر نگرفته باشد دیگر روی هیچ چیز نمی شود حساب کرد از کجا بدانیم که به عاقبت سوء گرفتار نخواهیم شد.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به درجات و مراحل فقر و زهد امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...